รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์1 ก.พ. 2564 00:15โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามประกาศ จำนวน ๕ ชุด 
ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย.๑ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
1 ก.พ. 2564 00:16
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
1 ก.พ. 2564 00:15
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ก.พ. 2564 00:17
Comments