รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์4 มิ.ย. 2561 02:18โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดประกาศ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
4 มิ.ย. 2561 02:18
Comments