รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ตามที่ อ.ก.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง บัดนี้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเลยและรองศึกษาธิการจังหวัด จากวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็น วันท่ี  16 สิงหาคม 2563 โดยจะประกาศเวลาและสถานที่สอบข้อเขียน (ภาค ก) ให้ทราบอีกครั้ง โดยดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัคร"
Comments