รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์17 มิ.ย. 2563 19:05โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน 17 ตำแหน่ง และรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 41 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 ตำแหน่ง  ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th  และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัคร" (เอกสารดังแนบไฟล์)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
17 มิ.ย. 2563 19:05
Comments