รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์30 เม.ย. 2563 00:25โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สพป.เลย.1 
ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดตามประกาศฯ
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
30 เม.ย. 2563 00:25
Comments