รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์14 ก.พ. 2561 19:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 00:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
สพป.ลย.1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.ลย.1 ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
14 ก.พ. 2561 19:21
Comments