ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

โพสต์31 ม.ค. 2564 23:03โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2564 23:20 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ]
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุด
เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๘ เล่ม
ส่ง สพป.เลย.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
31 ม.ค. 2564 23:19
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
31 ม.ค. 2564 23:03
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
31 ม.ค. 2564 23:05
Comments