ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์29 ก.ค. 2562 23:10โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 และ รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการย้าย 
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
29 ก.ค. 2562 23:10
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
29 ก.ค. 2562 23:10
Comments