ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์23 มิ.ย. 2563 22:11โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ด้วย สพป.ลย.1 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ จำนวน 1 ชุด และจัดทำเอกสารประกอบฯ จำนวน 3 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 (เอกสารดังแนบไฟล์)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
23 มิ.ย. 2563 22:11
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
23 มิ.ย. 2563 22:11
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
23 มิ.ย. 2563 22:11
Comments