ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์20 พ.ย. 2562 22:10โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
สพป.เลย เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน  ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี 
และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำ้พร  หากประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
20 พ.ย. 2562 22:10
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
20 พ.ย. 2562 22:10
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
20 พ.ย. 2562 22:10
Comments