ประกาศ สพป.ลย.เขต 1 เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์17 เม.ย. 2559 23:43โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Comments