ประกาศ สพป.ลย.1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่จะใช้รับย้ายและบรรจุแต่งตั้งประจำปี 2559

โพสต์28 ก.ค. 2559 21:45โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ก.ค. 2559 21:45
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ก.ค. 2559 21:45
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ก.ค. 2559 21:45
Comments