ประกาศ สพป.ลย.1 เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 19:56โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 มิ.ย. 2559 19:56
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 มิ.ย. 2559 19:56
Comments