ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)

โพสต์4 เม.ย. 2564 20:45โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2564 20:54 ]
ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุดและเอกสารการประเมินศักยภาพของผู้บริหารจำนวน ๘ เล่ม ส่งสพป.เลย.๑ ตั้งแต่งวันที่ ๒-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่เว้นหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
4 เม.ย. 2564 20:47
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
4 เม.ย. 2564 20:54
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
4 เม.ย. 2564 20:46
Comments