ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์21 พ.ค. 2563 01:05โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก จะทำเป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัว โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัครให้ทราบต่อไป
Comments