ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 เม.ย. 2564 00:01โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 เม.ย. 2564 00:01
Comments