ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์28 มี.ค. 2559 23:14โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
28 มี.ค. 2559 23:14
Comments