ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2562 20:59โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รายละเอียดตามประกาศรายชื่อดังแนบ
Comments