ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์5 มี.ค. 2561 00:30โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย รายละเอียดตามประกาศฯ(ดังแนบ)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 มี.ค. 2561 00:30
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 มี.ค. 2561 00:30
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 มี.ค. 2561 00:30
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 มี.ค. 2561 00:30
Comments