ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์5 มิ.ย. 2563 03:57โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
สอบวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู ถนนเลย -ท่าลี่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
รายละเอียดดังประกาศ(ดังแนบ)