ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
กำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่  23  ตุลาคม  2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย  ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
17 ต.ค. 2561 02:21
Comments