ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โพสต์27 ก.ค. 2563 21:03โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการเข้ารับการเลือกสรร ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.1 ถนนเลย-เชียงาต อำเภอเมือง จังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
27 ก.ค. 2563 21:03
Comments