ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์19 มิ.ย. 2561 20:38โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
กำหนดวันเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.ลย.1 ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. รายละเอียดดังประกาศ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
19 มิ.ย. 2561 20:38
Comments