ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์28 มี.ค. 2559 23:13โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
28 มี.ค. 2559 23:13
Comments