ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 ก.ค. 2562 21:18โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

กำหนดสอบ  ภาค ก การสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๓๐ น.

 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยดาวน์โหลดประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.obec.go.th

Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
17 ก.ค. 2562 21:18
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
17 ก.ค. 2562 21:18
Comments