ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ต.ค. 2561 05:08โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
24 ต.ค. 2561 05:08
Comments