ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์6 ก.ย. 2561 20:29โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังประกาศ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
6 ก.ย. 2561 20:29
Comments