ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40

โพสต์12 ก.ย. 2562 22:02โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ด้วย สพป.ลย.1 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2562 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
12 ก.ย. 2562 22:02
Comments