ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์26 ต.ค. 2561 02:39โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
คุณสมบัติเป็นลูกจ้างรายเดิมตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามโครงการคืนครุให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป.ลย.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รับสมัครวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 (รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 ต.ค. 2561 02:39
Comments