ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.พ. 2564 21:12โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ตั่งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00 น-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
22 ก.พ. 2564 21:12
Comments