ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:23โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20-24 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20-24 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียด ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th ทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 2861 (เอกสารดังแนบไฟล์)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
22 ก.ค. 2563 02:23
ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
22 ก.ค. 2563 02:23
ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
22 ก.ค. 2563 02:23
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
22 ก.ค. 2563 02:23
Comments