ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

โพสต์4 มิ.ย. 2563 20:37โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ผู้ที่มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  (เอกสารดังแนบไฟล์)