ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

โพสต์26 มิ.ย. 2561 02:02โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ให้ผู้ผ้านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1และ 2 รายงานตัวเข้ารับการสั่งจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.-10.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2) สพป.ลย.1 รายละเอียดดังประกาศฯ
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
26 มิ.ย. 2561 02:02
Comments