ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์31 ต.ค. 2561 03:45โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
กำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้นำหลักฐานประกอบการรายงานตัว สำเนาคุณวุฒิการศึกษา สำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อากรแสตมป์ 105 บาท และอื่นๆ มาด้วยในวันรายงานตัว
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
31 ต.ค. 2561 03:45
Comments