ประกาศ กศจ.เลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.ลย 1

โพสต์17 เม.ย. 2559 21:10โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1

Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
17 เม.ย. 2559 21:10
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
18 เม.ย. 2559 01:10
Comments