ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินประกอบการย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)

โพสต์5 ก.ค. 2559 00:34โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 ก.ค. 2559 00:42
Comments