ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายละเอียดประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย

โพสต์5 ก.ค. 2559 00:17โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 ก.ค. 2559 00:17
Comments