ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559

โพสต์11 พ.ย. 2559 03:42โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
11 พ.ย. 2559 03:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
11 พ.ย. 2559 03:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
11 พ.ย. 2559 03:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
11 พ.ย. 2559 03:42
Comments