ประกาศคณะกรรมการสรรหา กศจ.เลย เรื่อง การสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โพสต์1 ส.ค. 2559 00:54โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ส.ค. 2559 00:54
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 ส.ค. 2559 00:54
Comments