ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์12 มี.ค. 2561 04:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)
สำนักงานเขตพี่้นที่การศึกษาเลยเขต 1
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2561 04:21
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2561 04:21
Comments