ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ธ.ค. 2561 21:25โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สพฐ. ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑-วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ที่เว็บไซด์ http://personnel.obec.go.th
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 ธ.ค. 2561 21:25
ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
5 ธ.ค. 2561 21:25
Comments