ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 02:03โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562 สถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 เพื่อใช้สำหรับบริหารอัตรากำลัง 
ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ส.ค. 2562 02:03
Ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ส.ค. 2562 02:03
Comments