คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2562 21:01โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
Comments