การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์21 พ.ย. 2561 23:55โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รายละเอียดดังประกาศ
Comments