การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

โพสต์1 มิ.ย. 2564 20:42โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) (เอกสารดังแนบไฟล์)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 มิ.ย. 2564 20:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 มิ.ย. 2564 20:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 มิ.ย. 2564 20:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 มิ.ย. 2564 20:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 มิ.ย. 2564 20:42
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
1 มิ.ย. 2564 20:42
Comments