การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 22:52 ]

  1. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
  2. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2561
  3. ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1
  4. ข้อมูลอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพป.เลย 1
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 ม.ค. 2561 22:51
Comments