การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์28 ธ.ค. 2561 00:26โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ประกาศตำแหน่งว่างและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ธ.ค. 2561 00:26
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ธ.ค. 2561 00:26
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ธ.ค. 2561 00:26
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ธ.ค. 2561 00:26
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ธ.ค. 2561 00:26
Comments