การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์1 พ.ย. 2562 02:07โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2562 19:34 ]
ด้วย สพป.เลย เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำรายละเอียดข้อมูลของสถานศึกษาที่ต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  เมื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง สพป.เลย เขต 1 ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นอย่างช้า ตามหนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04136/ว3700 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารดังแนบไฟล์)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
3 พ.ย. 2562 19:33
Comments