การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 20:49โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 18:26 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
17 มิ.ย. 2562 20:49
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
17 มิ.ย. 2562 20:49
Comments