การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

โพสต์2 มิ.ย. 2564 02:13โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 มิ.ย. 2564 02:13
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 มิ.ย. 2564 02:13
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 มิ.ย. 2564 02:13
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 มิ.ย. 2564 02:13
Comments